16 Feb-16 Feb
12:30-17:30
DoorbraakLab
Doorbraak Lab

DoorbraakLab

Gemeente Eindhoven en Helmond werken als duo-stad samen aan de EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden. Met als doel een klimaatneutrale stad te worden in 2030. Samen met onze inwoners en partners werken we aan doorbraken om deze missie succesvol te volbrengen.

Samen werken we al lange tijd aan de duurzaamheidsopgaven. Opgaven die steeds urgenter worden. Ik doe graag een beroep op uw kennis en expertise en nodig u daarom uit om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst, het DoorbraakLab.

Meer informatie vindt u in uitnodiging in de bijlage. Via deze link kunt u zich aanmelden.

Ik hoop jullie op het DoorbraakLab te kunnen ontmoeten!

Programma
12.30 uur
Ontvangst met koffe/thee

13.00 uur
Opening door wethouder klimaat, energie, grond en vergroening Eindhoven Rik Thijs:
‘Wat als het ons lukt?’
▪ Powerpitch door econoom en schrijver Paul Schenderling
Paul is oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland, hij benadert sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Namens deze denktank schreef hij in 2022 het boek ‘Er is leven na de groei’. Nu steeds meer wetenschappers stoppen met groei bepleiten, laat hij met inspirerende voorbeelden zien hoe dit kan.
▪ Powerpitch door Thomas Lenders, hoofd Public & Government Affairs Benelux & Europe Signify. Over de strategie voor verduurzaming en het potentieel aan CO2 besparing door verlichting
voor Nederland.
▪ Powerpitch door Jifke Sol, lector Circulaire Transitie met name voor het MKB in Brabant. Jifke is aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie.
▪ Gap-analyse: waar staan we nu, wat is er nodig om in 2030 Klimaatneutrale stad te zijn? Hoe sluit dit aan op de plannen die nu bij de partners liggen?’

15.00 uur
Waar zitten de doorbraken? Uiteen in discussiegroepen op vier thema’s
▪ Eenvitalebinnenstad
▪ Leefbarewijken
▪ Duurzamebedrijventerreinen
▪ Een regio in symbiose

17.00uur
Terugkoppelingenrefectie

17.30 uur
Afsluiting met een borrel

Tickets